Chess instructor

Regional School of Chess

2 reviews

Ulitsa Sverdlova, 42, Pod"Yezd 3, Pskov, Pskov Oblast, Russia, 180000